Concerten Daan 80 jaar

Logo
Zoals al eerder vermeld, hoop ik in november mijn 80ste verjaardag te vieren!

In het kader hiervan vinden in de loop van dit jaar meerdere concerten plaats.
Zie hiervoor ook mijn Agenda Daan 80 jaar.

Daarnaast heeft Stichting Babel heeft het initiatief genomen om in het najaar van 2019 (van 1 oktober tot 1 december) een festival te organiseren met o.m. een publiek symposium (meet and greet muziekwetenschappers en studenten van Daan Manneke), concerten in Nederland, Vlaanderen en elders in Europa, alsmede de creatie van een audio-visueel document betreffende de betekenis van de componist. Voor de organisatie hiervan werkt Stichting Babel nauw samen met Stichting Archipel. De rol van beide stichtingen bestaat uit het hierboven genoemde initiëren van lokale activiteiten  en de daarmee samenhangende programmering, de organisatie van genoemd symposium, het verzorgen van de PR die de locaties overstijgt, alsmede de creatie van bovengenoemd audio-visueel document.

Zie voor meer informatie: www.daan80.nl
Deze website en het programma van mijn jubileumjaar is volop in ontwikkeling.