Nieuwe CD "TOMBEAU"

150406 CDopdruk
Begin mei 2015 is een nieuwe CD verschenen met de titel TOMBEAU

Ik maakte hem in eigen beheer en op mijn site www.daanmanneke.nl rubriek Compact Discs is informatie over de inhoud en de musici te vinden.
Deze CD is te bestellen bij het volgende adres: margrietroos@live.nl
Hij kost € 15,- inclusief verzending binnen Nederland. Buiten Nederland op aanvraag.
Vermelden van naam, adres en woonplaats.
Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL36 RBRB 0918 3642 48 t.n.v. Margriet Roos-Hagoort.