Nieuwe werken op de valreep van 2016

Bij Donemus, muziekuitgeverij, www.donemus.nl zijn op de valreep van dit jaar, 2016, twee werken uitgekomen die in mijn oeuvre een bijzondere plaats innemen.
Het betreft de composities Le Bouquet voor orgel en het motet Bonum est voor orgel en vrouwenstem(men).
Hoewel beide composities min of meer vanuit een liturgische intentie zijn ontstaan kunnen beide werken in het seculiere concertcircuit stellig een plaats innemen.

Op verzoek én in opdracht van Jos van der Kooy schreef ik ter gelegenheid van zijn vijftigjarig organistenjubileum - in 2017- een ‘Psalmenconcert’.
Dit werk, een hommage aan Jan Pzn Sweelinck [1562-1621] is gebaseerd op een zestal psalm-melodieën uit het beroemde Europese erfgoed,
het zogenaamde Geneefs Psalter, midden 16e eeuw.
In overleg met van der Kooy koos ik de psalmen 8, 116, 17, 122, 65 en 138. Een soort bloemlezing.
Een onderdeel van deze instrumentale compositie is dat deze psalmen altererend door enkele zangers (kunnen) worden gezongen in de oorspronkelijke Franse berijming.
De titel Le Bouquet leek mij een mooie feestelijke titel voor deze jubilaris.
Als geen ander heeft van der Kooy zich vele jaren als uitvoerder én ambassadeur voor mijn orgeloeuvre ingezet.
En als gedreven docent hebben zijn talrijke leerlingen mijn werk veelvuldig in binnen- en buitenland op concoursen en recitals gespeeld.

De première van Le Bouquet vindt plaats op zondag 2 april 2017, 16.30u tijdens een Vesperdienst in de Grote- of Lebuïnuskerk van Deventer; NB de geboorteplaats van Sweelinck.
De uitvoerende musici zijn Jos van der Kooy en zijn oud- leerling Kirstin Gramlich, organiste van de kerk.
Daarnaast zingt Cappella Breda onder mijn leiding psalmen van Jan Pzn Sweelinck en Clemens non Papa.
Het kan niet mooier.

Daarnaast scheef ik in opdracht van de Protestantse Laurentiuskerk van Ginneken (Breda) een kort motet voor de zondag Septuagesima, zeventig dagen voor Pasen.
De psalmlezing voor die zondag is Psalm 92.
De gebruikte tekst is gekozen uit de Latijnse Vulgaat (Psalmus 92) de verzen één tot en met vijf.
En tevens is dit stuk gebaseerd op de prachtige melodie van Pseaume XCII, Geneefs Psalter, en maak ik gebruik van de Franse berijming van Théodore de Bèze (1519-1605).
Dit werk evoceert de 17-eeuwse muziekpraktijk zoals die bestond rond de beroemde abdij en het vrouwenklooster Port-Royal in Parijs.

De eerste uitvoering zal zijn op zondag septuagesima, 12 februari 2017, (16.00u?) in de sfeervolle Protestantse Laurentiuskerk, Ginneken.
De uitvoerende musici zijn Gijs van Spankeren, organist van de kerk en de sopraan Corinne van Wijk.
Maar door een briljante ingeving van Jos van der Kooy, zal die zondag dit korte motet in minstens veertien Nederlandse kerken tot klinken komen.
Binnenkort zal ik op mijn site www.daanmanneke.nl in de AGENDA de plaatsen/kerken/tijden én de musici aanreiken die betrokken zijn bij deze uitvoeringen.