Cd: Daan Manneke 50 jaar Vocaal!

CDcover50jaarvocaal
"Daan Manneke leerde al als kind het Geneefs psalter liefhebben. Als een rode draad bepalen deze modale melodieën zijn gestaag groeiende oeuvre. Het is te horen in zijn De Zeven Laatste Woorden, waarin Psalm 22, die al bij de evangelist Markus in verband wordt gebracht met het lijden van Christus, een structurele rol speelt. Minstens zo belangrijk: het werken vanuit een traditie: zowel in de symmetrische opbouw, als in de woordverduidelijking verwijst het werk naar de Zeven Kruiswoorden van Heinrich Schütz. Kenmerkend ook: het subtiel gebruik van de fysieke ruimte, zoals onder meer te horen is in de verschillende soorten dubbelkorigheid. Het meest indrukwekkend aan het oeuvre van Manneke is de consistentie ervan: of je nu luistert naar de vroege Pseaume 121, de latere Pseaume 122 of het Cantique de Siméon: vanuit een aantal basistechnieken (modaliteit, canon, afwisseling, ruimtelijkheid en sonoriteit) bouwt Manneke aan kathedralen van klank." - Gerard van der Leeuw

Deze CD kwam tot stand in samenwerking met Capella Frisiae en de Prof. dr. G. van der Leeuw Stichting. Deze laatste stichting leverde een financiële en intentionele bijdrage. Van harte dank ik beide stichtingen voor hun voor mij zo inspirerende betrokkenheid en daadkracht rond mijn werk.