Daan Manneke

Kapelmeester van de ruimteruimten van ruimten
ruimten van ruime tijden
laat ons ver en langzaam zijn

J.C. van Schagen, 1891-1985


Grote Archipel for Piano

Stacks Image 17
I
1. Quasi una Fantasia (Ralph van Raat)
2. Interludium I

II
3. The Passing of Timo (Geoffrey Madge)
4. Interludium II

III
5. Nightmusic (Kelvin Grout)
6. Interludium III

IV
7. Prélude, Berceuse et Sarabande (Hannes Minnaar)
8. Interludium IV

V
9. Evokation BWV 611 (Jelena Bazova)
10. Interludium V

VI
11. Canto alla Ballata (Daniël Kramer)
12. Postludium

Bonus
13. Polychroon (Ralph van Raat)
14. Blues for Marcel (Ralph van Raat)
————————

Uitvoerenden:
Ralp van Raat
Geoffrey Madge
Kelvin Grout
Hannes Minnaar
Jelena Bazova
Daniël Kramer

De cd is te bestellen bij: Zefir
————————

De uit Kruiningen afkomstige, maar in Breda woonachtige Daan Manneke viert 7 november aanstaande zijn tachtigste verjaardag. Dit heugelijke feit wordt uitbundig gevierd op diverse locaties. In de landelijke pers en andere media is daar reeds uitgebreid aandacht aan geschonken. Daan Manneke geldt als één van de meest vooraanstaande Nederlandse componisten. Hij studeerde orgel en compositie aan de conservatoria van Tilburg, Brussel en Amsterdam. In Amsterdam werd Ton de Leeuw zijn compositieleraar. Voor Daan Manneke is Ton de Leeuw de mentor, aan wie hij nog altijd met diep respect en genegenheid terugdenkt. Daan Manneke wordt vooral in verband gebracht met koormuziek, vaak met orgelbegeleiding of enkele blazers. Bach en Ton de Leeuw, maar ook de grote polyfonisten zijn altijd lichtende voorbeelden voor hem geweest. Maar hij bleef zijn eigen stijl trouw. Met zijn piano cyclus De Grote Archipel sloeg Daan Manneke een nieuwe weg in. Het is een zesdelige pianocyclus, die hij heeft opgedragen aan zes bevriende pianisten, te weten: Ralph van Raat, Geoffrey Madge, Kelvin Grout, Hannes Minnaar, Jelena Bazova en Daniël Kramer. Deze zes pianisten zijn qua speelstijl, voorkeur en toonvorming zeer uiteenlopend. Daarom heeft hij voor elk van hen één eigen muziekstuk gecomponeerd, die samen De Grote Archipel vormen. Als extra speelt tenslotte Ralph van Raat twee oudere pianostukken van Daan Manneke.

De cd werd live opgenomen op 12 oktober van het vorige jaar in de Zeeuwse Concertzaal, waar ook de wereldpremière plaats vond. De Grote Archipel wordt door Daan Manneke omschreven als een hommage aan de provincie Zeeland: Luctor et Emergo.

Niet dat de afzonderlijke zes delen expliciet een muzikaal portret van een Zeeuws eiland schetsen. In tegendeel: Daan Manneke omschrijft het als volgt: ‘’In de loop der tijd heb ik een componeer-concept ontworpen dat me al vele jaren boeit en inspireert. Archipel-concept: dicht bij elkaar gelegen ‘eilanden’ met elk zijn eigen manier van bestaan. Door uitwisselingen en verbindingen kunnen ze hun eigenheid min of meer verliezen. Deze wederzijdse beïnvloeding, een soort osmose, kan op zijn beurt nieuwe gestalten en dynamieken genereren. Maar omgekeerd kan een eiland in zich zelf keren, soms vereenzamen, vervallen of zelfs totaal verdwijnen’’.

De pianist Ralph van Raat, één van de zes pianisten, zegt over de Grote Archipel: ‘’Éen van de beste cycli van de afgelopen vijftig jaar”.