Daan Manneke

Kapelmeester van de ruimteruimten van ruimten
ruimten van ruime tijden
laat ons ver en langzaam zijn

J.C. van Schagen, 1891-1985


Jan Pieterszoon Sweelink & Daan Manneke

Stacks Image 15
1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Hoofdorgel
Est-ce Mars, SwWV 321

2. Daan Manneke
Panfluit, koororgel en hoofdorgel
Ligatura (2015), versie voor panfluit en orgel

3. Jan Pieterszoon Sweelinck
Hoofdorgel
Mein junges Leben hat ein End, SwWV 324

4. Daan Manneke
Sopraan, koororgel en hoofdorgel
Le Bouquet, Concert pour Orgue (2016)
Hommage aan Jan Pieterszoon Sweelinck
Toccata's, Fantasia en Echo's
————————

Colofon:
Opnamedata en opnamelocatie: 2019 Westerkerk, Amsterdam
Production & Copyright: Festivo
Hoofdorgel: Jos van der Kooy
Sopraan: Elena van Slogteren
Panfluit: Matthijs Koene
Koororgel: Evan Bogerd
CD 6962502

De cd is o.a. te bestellen bij: Festivo
————————

Toelichting

Twee illustere toonzetters: Daan Manneke en Jan Pieterszoon Sweelinck

Daan Manneke, in een recensie van de muziekjournalist Siebe Riedstra de Sweelinck van de 20e eeuw genoemd, schreef op verzoek én in opdracht van Jos van der Kooy de compositie Ligatura, ter gelegenheid van diens 25-jarig jubileum als stadsorganist van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Korte tijd later bewerkte hij deze compositie voor orgel en panfluit, ten dienste van panfluitist Matthijs Koene die al bijna twintig jaar een
duo vormt met Jos van der Kooy. Deze versie is op deze CD gedocumenteerd.

De componist in een kort commentaar: Ligatuur is vanouds een begrip dat in verschillende disciplines voorkomt, onder meer in de grafische wereld en in de muziek. Het betekent binding, verbinding. In mijn Ligatura verbindt het elementen op veel uiteenlopende terreinen. Bijvoorbeeld verschillende tempi, toonsystemen, genres en timbres.
Ligatura is een caleidoscopisch werk, met soms ongewoon ruig-vitale momenten, zoals we die kennen uit vroegere orgelwerken van de componist, met daarnaast lyrische episoden die ruim plaats bieden aan de panfluitspeler. Een belangrijk element vormen de lang aangehouden tonen, die zowel ‘relativerend’ als kennelijk ‘leidinggevend’ functioneren tussen de verschillende episoden.

Opmerkelijk is de laatste frase, waar naast de eerste regel van Psaume 8, O nostre Dieu et Seigneur amiable uit het Geneefs Psalter ook als een trage cantus firmus een citaat klinkt uit Manneke’s vroegste koorwerk: Psaume 121, Je lève mes yeux. Een nieuw grillig-monumentaal orgelwerk is toegevoegd aan Daan Manneke’s kleurrijk en Bourgondisch oeuvre.

Nog voor de eerste uitvoering van Ligatura gaf Van der Kooy een nieuwe opdracht aan Daan Manneke. Hij vroeg hem om een stuk voor zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus in Amsterdam in 2017. Het gebruik van de Geneefse melodie van Psalm 8 in Ligatura bracht hem op het idee voor dit jubileum om een compositie te vragen waarin mogelijk een groot aantal Geneefse Psalmen zou voorkomen.
Dit werd Le Bouquet, Concert pour Orgue, hommage aan Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata’s Fantasia en Echo’s.